עמודי תעלה

עמודי תעלה מרותכים (מונובלוק), הארכות וזרועות
עמודי תעלה מרותכים לגובה: 9, 10 ו- 12 מטר
סוג U100, U120, U140, U180, U220
הארכות לעמודי תעלה באורך: 2.25, 3 ו- 6 מטר.
ניתן לספק את העמודים הנ"ל מגולוונים בגילוון חם ו/או צבע לפי דרישת הלקוח

 

עמודי תעלה

 • עמוד תעלה U100 אורך 9 מטר
 • עמוד תעלה U120 אורך 9 מטר
 • עמוד תעלה U140 אורך 9 מטר
 • עמוד תעלה U160 אורך 9 מטר
 • עמוד תעלה U180 אורך 9 מטר
 • עמוד תעלה U220 אורך 9 מטר
 • עמוד תעלה U140 אורך 10 מטר
 • עמוד תעלה U120 אורך 12 מטר
 • עמוד תעלה U140 אורך 12 מטר
 • עמוד תעלה U160 אורך 12 מטר
 • עמוד תעלה U180 אורך 12 מטר
 • עמוד תעלה U220 אורך 12 מטר

 

חלק לעמוד תעלה

 • חלק לעמוד תעלה 9 מטר U140  עליון L=6M
 • חלק לעמוד תעלה 9 מטר U140 תחתון L=3M  
 • חלק לעמוד תעלה 9 מטר U180 עליון L=6M
 • חלק לעמוד תעלה 9 מטר U180 תחתון L=3M
 • חלק לעמוד תעלה 9 מטר U220 עליון L=6M
 • חלק לעמוד תעלה 9 מטר U220 תחתון L=3M

 

הארכות לעמודי תעלה

 • הארכה לעמוד תעלה U120 אורך 2.12 מטר + פלטות
 • הארכה לעמוד תעלה U140 אורך 2.12 מטר + פלטות
 • הארכה לעמוד תעלה U160 אורך 2.12 מטר + פלטות
 • הארכה לעמוד תעלה U180 אורך 2.12 מטר + פלטות
 • הארכה לעמוד תעלה U140 אורך 4 מטר + פלטות
 • הארכה באורך 2 מטר לעמוד תעלה U140 באורך 9 מטר